Η ενημέρωση γύρω από τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες και τη γλωσσική τεχνολογία είναι για την ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΑ κομβική για την προώθηση του επιστημονικού διαλόγου και τη δημιουργία κοινότητας. 
Εδώ θα βρείτε νέα που αφορούν τις τρέχουσες τάσεις, εξελίξεις, δραστηριότητες, καλές πρακτικές, προγράμματα σπουδών, επιστημονικές δημοσιεύσεις αλλά και συζήτηση γύρω από θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της έρευνας και της διδασκαλίας στους τομείς που δραστηριοποιούνται οι δύο συνιστώσες του ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, clarin:el και DARIAH-GR/ΔΥΑΣ, και οι αντίστοιχες
ευρωπαϊκές υποδομές CLARIN και DARIAH. Ειδικότερα για τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες έχει συσταθεί και λειτουργεί στο πλαίσιο του δικτύου DARIAH-GR/ΔΥΑΣ το Παρατηρητήριο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών με αυτό ακριβώς το αντικείμενο, την ενημέρωση και την ενίσχυση της κοινότητας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Το Παρατηρητήριο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών αναπτύσσει τις ακόλουθες δραστηριότητες: #Παρακολούθηση των εξελίξεων στον κλάδο των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών και διάχυση της γνώσης στις εντός Ελλάδος ενδιαφερόμενες κοινότητες. #Μεταφορά βέλτιστων πρακτικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πεδίο των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών. #Δημιουργία ομάδων εργασίας και σύνθεση απόψεων με φορείς, κοινωνικούς εταίρους, ειδικούς επιστήμονες, ερευνητές, ανεξάρτητες αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Μια δράση με στόχο τη διάδοση της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών προς όφελος της έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών, καθώς και την επικοινωνία με φορείς, κοινωνικούς εταίρους, ειδικούς επιστήμονες, ερευνητές, ανεξάρτητες αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

DH t(r)ip

Σειρά περιοδικών blog posts που απευθύνονται στους μελετητές των ανθρωπιστικών επιστημών, με σύντομες ειδήσεις από το χώρο των Digital Humanities.